Medzinárodný certifikát k maturite od IES

Medzinárodný certifikát k maturite od IES ies.jpgPo ukončení stredoškolského či vysokoškolského štúdia má mnoho študentov problém s uplatnením sa na trhu práce, predovšetkým ak je ich záujmom pracovať v zahraničí. Jedným z hlavných nedostatkov je absencia medzinárodného dokladu - certifikátu, ktorý svojmu držiteľovi umožní lepšie sa presadiť na medzinárodnom, ale aj tuzemskom trhu práce a zamestnávateľom poskytne kvalitné informácie, ktoré nie sú obsahom klasického vysvedčenia alebo iného osvedčenia. A práve vyhotovovanie takýchto certifikátov je hlavnou činnosťou International Education Society (IES).

Ako IES (v slovenskom jazyku) uvádza na svojej stránke, bola založená v roku 1997 a za pomerne krátku dobu svojej existencie sa stala najväčšou inštitúciou špecializujúcou sa na certifikáciu vzdelávacích subjektov rôznych typov (vysoké školy, vyššie odborné školy, stredné školy, gymnázia, učilištia, základné školy, jazykové školy a vzdelávacie agentúry). Medzi tieto certifikované inštitúcie patrí aj stredná škola na ktorej som študoval, preto som mal tú možnosť a samozrejme česť, po úspešnom ukončení štúdia, získať takýto certifikát, ktorý je celosvetovo akceptovaný. IES doteraz vydala viac ako 17.000 medzinárodných certifikátov, ktoré ich majitelia uplatnili nielen v európskych krajinách, ale aj v USA, Kanade, Austrálii, Afrike a Ázii.

Podmienky získania certifikátu
Medzinárodné certifikáty sú vydávané v rámci projektu Certificate do ktorého musí byť inštitúcia v ktorej študujete zapojená. Na Slovensku je do dnešnej doby (pozri dátum článku) zapojeních 53 inštitúcii, v prípade záujmu o certifikáciu stačí vyplniť prihlášku. Certifikačný proces (trvá približne 3 mesiace) býva začatý podpisom Zmluvy o spolupráci, ktorej súčasťou sú i podrobné Pravidlá spolupráce.

Na záver zamyslenie: O (ne)využití certifikátu
Pred aj po obdŕžaní tohto certifikátu som sa stretol s rôznymi skeptickými poznámkami typu: "Na čo ti ten certifikát bude?!", "Ďalší zbytočný papier!" alebo poznámka ktorá ma najviac iritovala "Využiješ to vôbec?!" na čo som s hrdosťou a trochou hnevu odpovedal, že ak by som to nechcel využiť tak o ten certifikát ani nepožiadam. Najviac ma zarazilo, že tieto poznámky boli z úst mojich rovesníkov, ktorí prihliadali najmä na cenu certifikátu (1500,- Sk). O tom či tento certifikát využijem alebo nie by sa dali viesť dlhé diskusie. Tak napríklad dnes som si bol vybaviť Europas, za ktorý som zaplatil 1000,- Sk kolok no jeho platnosť je len na 10 rokov a každý deň do zahraničia cestovať určite nebudem. Certifikát mám doživotne a využijem ho pri každej príležitosti zamestnať sa v zahraničí, ale aj na Slovensku pretože poskytuje informácie, ktoré nie sú obsahom klasického vysvedčenia alebo iného osvedčenia. Tieto informácie obsahuje kód so šiestimi položkami (1. kontinent, 2. štát, 3. rating vzdelávacieho subjektu, 4. rozsah vzdelávacieho programu, 5. rating lektorského zaistenia konkrétneho vzdelávacieho programu, 6. identifikačné číslo, pod ktorým je absolvent vedený v databáze IES).
Ak by som mal do toho vniesť trochu pesimizmu, tak je smutné, že naša mládež či už stredoškolská alebo vysokoškolská sa trápi štúdiom 4 či 5 rokov aby získali "papier" ktorí je im najmä v zahraničí k ničomu ak k nemu nemajú ďalší "papier", ktorý hovorí o tom, že ten prvý papier je v poriadku, resp. približuje údaje na ňom a to len v krátkom kóde.
Na jeden fakt sa pri reformácii školstva asi pozabudlo. Povinnosti pre študentov v "maturite po novom" sú stanovené, aj keď na prvý krát to veľmi nevyšlo (najmä čo sa matematiky týka). No kde sú povinnosti "zriaďovateľov", resp. PRÁVA študentov??? Ktorí majú po splnení svojich povinností získať také osvedčenie, ktoré by vyhovovalo celosvetovým, alebo aspoň európskym štandardom. Na tú dobu si budeme musieť ešte počkať, zatiaľ tu máme certifikáty od IES, ktoré určite využijeme!

Prílohy:

Pridaj názor


Potrebujete vytvoriť www stránku (či už ste z mesta Snina alebo Košice + okolie)?
Viac info zdarma...

© 2005 - 2024 res5ekt.com All rights reserved
tvorba web stránok


  Piatok, 12. Júl 2024  meniny má: Nina zajtra: Margita